الفبا: نتایج اولین آزمون نمایندگی فروش بیمه های زندگی با حذف ۴ حوزه استانی اعلام شد که از اقبال اندک و قبولی ۲۷ درصدی شرکت کنندگان حکایت دارد.

به گزارش الفباخبر در چهار حوزه اعلامی شامل تبریز،کرمان،ساری و شیراز تعداد متقاضیان به حدنصاب نرسیدو به ناگزیر آزمون یادشده مطابق تمایل متقاضیان در دوحوزه تهران و مشهد تجمیع گردید.

گروه آموزشهای آزاد پژوهشکده بیمه اعلام کرددر ۴ استان یاد شده ۵۳ متقاضی وجود داشت که هزینه های ثبت نام آنان مستردگردید.

استقبال کم متقاضیان ناشی از اجرای زودهنگام آئین نامه ۹۶ مصوبه شورای عالی بیمه بوده است که این آزمون را از سال ۹۸ لازم الاجرامی داند . برگزاری این آزمونها که هنوز با پاسخ برای اخذ تصمیم همراه نشده است می تواند یکی از دلایل اصلی  استقبال کم متقاضیان در این آزمون باشد . به نظر می رسد انتظار انجمن های صنفی به عنوان متقاضی برگزاری این آزمونها دلیل دیگری بر عدم استقبال از اولین آزمون نمایندگی فروش بیمه های زندگی باشد .

گفتنی است بر اساس نتایج اعلامی حدود ۲۷% از شرکت کنندگان موفق به دریافت نمره قبولی از این آزمون شدند .