الفبا-علیرضا صابر: پلیس راهنمایی و رانندگی با مشارکت صنعت بیمه و موسسه الفباهنر در راستای افزایش ایمنی و کاهش سوانح ترافیکی اقدام به برگزاری پویشی با عنوان “بخاطر کودکانمان ایمن برانیم” نموده است.

سرگرد موسوی، رییس آموزش همکانی پلیس راهنمایی و رانندگی در گفت وگو با الفبا با بیان این که در سال گذشته تعداد زیادی از کوکان این سرزمین به خاطر تصادفات رانندگی حداقل یکی از والدین خود را از دست داده اند؛ افزود: بیاییم به کمک یکدیگر با رانندگی صحیح و رعایت قوانین از یتیم شدن کودکانمان و آسیبهای اجتماعی و روانی ناشی از فقدان سرپرستان خانواده ها جلوگیری کنیم.

به گفته وی بیش از ۷۰درصد تصادفات نوروزی ناشی از تخلفات سرعت و سبقت غیرمجاز، خستگی و خواب آلودگی و عدم توجه به جلو است.

وی افزود: کلیه ماموران پلیس راهنمایی و رانندگی شهر تهران به صورت شبانه روزی با رانندگانی که موجب ایجاد ناامنی در حوزه ایمنی عبور و مرور گردند برخورد می کنند و درصورت مشاهده تخلفات حادثه ساز همزمان ضمن اعمال قانون برای راننده متخلف، وسیله نقلیه وی برای تمام دوره تعطیلات نوروز در پارکینگ متوقف می شود.

وی تصریح کرد: کلیه همیاران پلیس و دانش آموزان مقاطع ابتدایی و متوسطه نیز در برنامه آماده باش نوروزی موظف هستند با رعایت احترام در صورت مشاهده تخلف توسط والدین خود به آنان تذکر دهند و مانع از انجام و تکرار آن از سوی والدینشان گردند.

به گفته وی بررسی های دانشگاهی نشان دهنده نقش موثر همیاران پلیس در کاهش تخلف در سوانح ترافیکی می باشد.