الفبا: تجربه تازه پزشکان ایرانی در درمان ایدز اکنون با مداوای سومین بیمار وارد مرحله جدیدی شد.

در حالی که زدودن بیماری اچ آی وی از بدن یک بیمار برای اولین بار به ۱۲ سال پیش بر می گردد . پریروز دومین نمونه ایمن سازی اتفاق افتاد و از خوشحالی آن دو روز نگذشته بود که سومین بیمار نیز درمان شد .
جامعه جهانی پزشکی درمان بیماری ایدز را از جمله مباحثی می داند که ممکن است سالیان طولانی برای آن زمان سپری شود اما حالا ایران به این موفقیت پزشکی دست یافته است .