الفبا: سازمان بهداشت جهانی در آمار جدید خود ایران را در رتبه ۳۸ تلفات جاده ای معرفی کرده است.

به گزارش الفبا ، مطابق این آمار سالانه یک میلیون و ۳۵۰ هزار نفر در حوادث جاده ای جان می بازند.

گفتنی است سال ۹۶ پایان سال طلایی در کاهش روند مرگو میرهای ناشی از تصادفات جاده ها بود و این روند مجددا از سال گذشته روند صعودی به خود گرفته ودر امارهای رسمی از ۱۷هزار کشته تجاوز کرده است۰