الفبا : شرکت ایساکو در سال جاری طرح «همراه با مشتریان» را با هدف اعتماد سازی دو سویه در نمایندگی‌های مجاز آغاز کرد.

به گزارش الفبا، این شرکت برای افزایش رضایت مشتریان از خدمات پس از فروش و در راستای همیاری نمایندگی‌ها و اعتمادسازی دو سویه، با هدف استخراج عارضه‌ سیستم‌های عملیاتی، اصلاح زیرساخت‌ها و بازنگری فرآیندها، طرح فوق را اجرایی نمود.

در طرح مذکور، تیمی از کارشناسان خبره دفاتر منطقه‌ای با حضور در نمایندگی‌های منتخب به عنوان تسهیل‌گر امور مشتریان حضور می‌یابند و ضمن ارتباط مستقیم با مشتریان، فرآیند ارائه خدمات در نمایندگی‌ها را مشاهده می‌نمایند و مشکلات موجود در فرآیند پذیرش تا ترخیص و تامین قطعه را بررسی می‌کنند.

در این طرح که به آن «طرح استقرار» نیز می‌گویند،‌ کارشناسان مستقر دفاتر در نمایندگی‌ها، با رویکرد یاری‌رسانی به نمایندگی‌ برای ارائه خدمات با کیفیت بالاتر و تسهیل امور مشتریان هر هفته در یک واحد تعمیرگاهی حضور خواهند یافت.

بر مبنای این گزارش،‌ کارشناسان مستقر موظفند در صورت مشاهده موارد خاص در ارائه خدمات، دستور صدور انجام فوری کار را از مسئول مربوطه در شرکت ایساکو دریافت و آن را در نمایندگی اجرایی کنند.

این کارشناسان حداکثر دو روز پس از استقرار در نمایندگی‌ها، موارد مطرح شده مشتریان را به همراه عارضه‌های مهم و کلیدی شناسایی شده به کارگروهی که به همین منظور تشکیل شده است، ابلاغ خواهند کرد تا امور مشتریان در نمایندگی‌ها به سرعت رسیدگی شود.

گفتنی است اجرای این طرح همزمان با توجه به افزایش ترافیک کاری نمایندگی‌ها در پایان سال و نزدیک شدن به سفرهای نوروزی هموطنان، در بهمن ماه سال جاری آغاز شد و پیش‌بینی می‌شود با نظارت و همراهی کارشناسان مستقر، عارضه‌ها و ایرادهای احتمالی موجود در فرآیند ارائه خدمات پس از فروش به سرعت برطرف شود و رضایت مشتریان به میزان قابل توجهی افزایش یابد.