الفبا– سعید صابر: اخیرا نخستین جلسه کمیته بهره گیری نظام مند از ظرفیتهای اینشورتک ها در صنعت بیمه با حضور تعدادی از صاحبنظران و فعالان صنعت بیمه تشکیل شد.

 

جلسه ای که دستور اصلی آن بررسی تاثیرات اجرای طرح تحول در صنعت بیمه از جمله الکترونیکی نمودن صدور بیمه نامه ها بر صنعت بیمه بود و تعدادی از صاحبنظران حاضر در این جلسه به بیان نقطه نظرهای قابل تاملی دراین خصوص پرداختند؛ اما آنچه که شاید بتوان به عنوان ماحصل این جلسه و یک نیاز اصلی پیش روی آینده صنعت بیمه دانست که جای بحث و بررسی بیشتری دارد موضوع لزوم تدوین مقررات حاکم بر اینشورتک ها متناسب با دسته بندی های آنان در زنجیره ارزش صنعت بیمه است.

بحث نقش استارتاپها در فرهنگسازی بیمه مدرن، موضوع دیگر مطرح شده دراین جلسه بود که حقیقتا جای پی گیری آن از سوی تمام نهادهای درگیر در زنجیره ارزش صنعت با گسترش نفوذ فناوریهای ارتباطات و اطلاعات در زندگی روزمره مردم اکنون بیش از هرزمان دیگری احساس می شود.

نکته دیگر آن است که حضور اینشورتک ها در صنعت بیمه اگرچه به فال نیک گرفته می شود اما بر اساس اظهارات دکتر جهانگرد؛معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در بیست و پنجمین همایش ملی بیمه و توسعه هروقت ۱۵ درصد از فضای کسب وکار هرصنعتی را بتوانند استارتاپها به خودشان اختصاص دهند بدین معنی است که حضور آنها در حال گسترش است و گسستنی نیست اما آمارهای موجود نشان می دهد اکنون سهم اینشورتک ها در صنعت بیمه با این رقم فاصله فراوانی دارد؛ بنابراین باید برای گسترش حضور آنها با رویکرد فرهنگسازی بیمه مدرن بیشتر از پیش توجه جدی داشت.

همچنین درهمین راستا نیاز است استارتاپها و اینشورتکهای فعال درصنعت بیمه بر اساس نقششان در زنجیره ارزش رتبه بندی شوند که امیداوریم مدنظر مدیران محترم صنعت قرارگیرد.

هراتفاقی که در بازار بیمه بخواهد عملیاتی شود بستر اجرایی آن شرکتهای بیمه هستند و بیرون از زمینه فعالیت شرکتهای بیمه اجرای هر طرح استارتاپی به خودی خود امکان پذیر نیست بنابراین اینشورتک ها باید خودشان را با بازار بیمه و الزامات آن از طریق بیمه گران دنبال کنند. این امر موضوع رگولاتوری یا تنظیم مقررات استارتاپها را الزامی می کند با توجه به این نکته طبیعی است که ما درفضای کسب و کار بیمه ای متناسب با تنظیم مقررات یادشده با چند پدیده روبرو می شویم، آن طور که رییس پژوهشکده بیمه در جریان همایش بیست و پنجم بیمه و توسعه در گفت وگو با الفبا تصریح کرد قاعده مند کردن استارتاپها به عنوان اعضای جدید خانواده صنعت بیمه به آنها وجاهت قانونی می دهد.

بر این اساس لازم است که اینشورتکهایی که پیشتر مجوز تاسیس گرفته اند با سازوکاری که خروجی این کمیته است مجوز فعالیتشان را از نهاد ناظر بیمه دریافت کنند.بدیهی است که مجوز فعالیت مقوله ای جدای از مجوز تاسیس استارتاپها است و این مجوز باید از سوی عالی ترین نهاد قانونی صنعت یعنی شورای عالی بیمه صادر گردد و این موضوع نکته قابل تاملی است که باید مدنظر مدیران اینشورتکها باشد.