الفبا: رییس کل بیمه مرکزی، گفت من به جد با حضور مدیران و نیروهای بیمه دولتی ایران در شرکت‌های خصوصی مخالفم که این نگاه باید عوض شود.

به گزارش الفبا، رییس کل بیمه مرکزی  با انتقاد از حضور مدیران بیمه ایران و بازنشسته های این شرکت دولتی در شرکت‌های خصوصی اذعان داشت: از شرکت‌های بیمه درخواست داریم که این نگاه عوض شود ، چرا نیروهای بیمه خصوصی از بیمه ایران تامین می شود پس تکلیف جوانان خوش فکر و فارغ التحصیلان بیمه چه می شود به هر حال این افراد باید به مرور وارد عرصه شوند تا تجارب لازم را کسب کنند.

رییس کل بیمه مرکزی تاکید کرد : ما در بانک پارسیان تجربه منحصر بفردی داشتیم به طوریکه بر خلاف سایر بانک‌های خصوصی که از افراد بازنشسته بانک‌های دولتی استفاده می کردند ، در این بانک از متخصصین جوان و نیروهای فعال دانشگاهی استفاده شد و از بازنشسته ها خداحافظی کردند به طوریکه ۹۵درصد مجموع کارکنان بانک پارسیان را نیروهای فعالی دانشگاهی تشکیل می داد