الفبا_ حسین بردباردوازدهمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه امسال درحالی در محل نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می شود که برخی از شرکتهای بیمه ای درآن حضور نیافته اند، البته امسال تعداد شرکتهای بیمه ای بزرگی که پیشتر دراین نمایشگاه اعلام حضور کرده اند بر آنهایی که نیامده اند توفق دارند اما یک پرسش مهم آن است که به چه دلیل بخش قابل توجهی از شرکتهای فعال درصنعت بیمه از حضور در مهمترین رویداد نمایشگاهی مرتبط با این صنعت کنار کشیده اند؟

فارغ از این که پاسخ به این پرسش برگرفته از چه علل و عواملی است، نکته مهم دیگر درباره فاینکس ۲۰۱۹ به عدم حضور بسیاری از نهادها و فعالان بازار بیمه کشور برمی گردد، از استارتاپ ها و اینشورتک هایی که هر روز بر فعالیتشان در حوزه بیمه ای کشور افزوده می شود تا فعالان حوزه ایمنی، کشتیرانی ، ساخت و ساز، خودروسازها، پزشکی قانونی و سایر مشاغل و خدماتی که با صنعت بیمه ارتباط دارند. یک پرسش مهم دیگر آن است که آیا نمایشگاه بورس، بانک و بیمه عرصه و زمینه ای برای حضور این حوزه گسترده مرتبط با صنعت بیمه را فراهم می آورد؟
البته پاسخ به این پرسش تا حدی منفی است، چرا که نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه همان گونه از نامش پیداست ، بازیگران فعال دیگری را در بازار سرمایه و نظام بانکی نیز درخود دارد و عرصه و تنوع محصولات و بازیگران این صحنه به قدری زیاد است که احتمالا مجالی برای بخشهای مرتبط با صنعت بیمه نمی ماند؛ البته الان شرایط به گونه ای شده است که برخی از فعالان و شرکتهایی که در متن صنعت هستند نیز نیامده اند، چه رسد به بخشها و حوزه های مرتبط ؛ این موضوع نیز پوشیده نیست که برخی از شرکتهای بیمه ای نیز تحت لوای بانکهای هم نام خودشان در نمایشگاه حاضر شده اند. همه این مسایل و دلایل دست به دست یکدیگر داده اند تا یک موضوع را به اثبات برسانند و آن این که صنعت بیمه نیازمند برگزاری یک نمایشگاه بزرگ و متنوع و درخور شان خویش است، نمایشگاهی که بتواند فرهنگ بیمه را با ابزارهای فراوانی که دراختیار دارد بیشتر از پیش در جای جای اقتصاد کشورمان ترویج دهد و زمینه را برای گسترش استفاده آحاد مردم از بیمه و افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور فراهم کند تا اگر حوادثی مانند سیل و زلزله و … به بخشی از کشور و اقتصادمان آسیب رساند، دچار مشکلات و آسیبهای غافلگیرکننده نشویم و برای مقابله با انواع مختلف مخاطرات و بلایای طبیعی و ریسکهای گوناگون برنامه داشته باشیم.

اکنون باید از دست اندرکاران امر پرسید که به چه دلیل درصنعت بیمه مقدمات برپایی یک نمایشگاه مستقل و فراگیر برای کل بازار بیمه فراهم نمی شود و برای تحقق این امر مهم و جدی اقدام درخوری صورت نمی گیرد؟ فضای نمایشگاه موقعیت خوبی برای ارایه دستاوردها و فعالیتهای شرکتها و نهادهای ذیربط در حوزه بیمه است و اکنون برخی از این شرکتها از سایر فضاهای نمایشگاهی مثلا فرصت نمایشگاه نفت و گاز و غیره نیز برای ارایه محصولات و حضورشان بهره می برند درحالی که باید برای اثربخشی بیشتر این حضور درقالب یک نمایشگاه مستقل بهره گرفت و برنامه ریزی داشت.فرصتهای فراوانی هم درارتباط با بخشهای مختلف فعال در بازار بیمه وجود دارد که خوب است مسئولان امر برای آن برنامه ریزی کنند.مثلا می توان با استفاده از فضای نمایشگاه حمایت خوبی از اینشورتک ها و سایر بخشهای مرتبط و نوپا در حوزه بیمه برنامه ریزی و تعریف کنیم تا شاهد گسترش نفوذ آنها در بخش بخش اقتصاد و ایجاد اتفاقات خوبی در فضاهای نمایشگاهی باشیم .اکنون مدیران برخی از اینشورتک ها و استارتاپهای فعال در صنعت بیمه به دنبال اثر بخشی بیشتر هستند و از فضای برگزاری یک نمایشگاه مستقل می توان دراین راستا استفاده کرد.اگر در دنیا گفته می شود که تنه اصلی بازار مالی بیمه ها و شاخه هایش بانکها هستند برگرفته از گسترش نفوذ بازار بیمه و افزایش ضریب نفوذ شرکتهای بیمه ای است که یکی از راهکارهای تحقق این مهم از دل برگزاری نمایشگاه های تخصصی و مستقل برای این حوزه بیرون می آید.

 

  • نویسنده : حسین بردبار