الفبا: دژپسند اظهار داشت دارایی های دولت در حال حاضر اعم از مستغلات و اماکن چیزی حدود هفت هزار میلیارد تومان است.

به گزارش الفبا،  وی بیان کرد: زمانی که درباره بازار مالی صحبت می شود بازار پول نباید این قدر نقش داشته باشد بلکه باید بازار سرمایه جایگزین آن شود. در ۲ سال اخیر بازار سرمایه با توجه به شرایط، خود را سر پا نگه داشته است.

باید عمق بازار سرمایه را افزایش دهیم. نرخ سود باید مثبت باشد و زمانی که تورم یک رقمی شد نرخ سود نیز باید عکس‌العمل نشان می‌داد. بدهی دولت به نظام بانکی ادعایی است که بانک ها آن را مطرح می کنند و ما نمی توانیم تا زمانی که این ادعا حسابرسی نشده باشد آن را بپذیریم. به هیچ وجه افزایش نرخ مالیات‌ها مطرح نیست.