الفبا: در حالیکه انتظار می رفت جلسه دیروز هیات مدیره بیمه ملت به انتخاب مدیر عامل این شرکت منتهی شود اما اعضای هیات مدیره به جمع بندی نهایی نرسیدند.

 

به گزارش الفبا، امروز بعدازظهر مجددا جلسه هیات مدیره برگزار می شود تا شاید این شرکت پس از مدتها سرانجام مدیرعامل خود را بشناسد.

به نظر می رسد بالا بودن تعداد گزینه های مدیرعاملی و تاکید هر یک از افراد هیات مدیره به فردی خاص  مانع از اجماع نظر میان اعضای هیات مدیره برای انتخاب نهایی باشد. نکته مهم در انتخاب مدیران عامل بعضی از شرکت های بیمه، تجربه نامناسب دخالت سهامداران دولتی در انتخاب مدیر عامل بود که خوشبختانه با نظر وزیر اقتصاد چنین سنتی شکل نگرفت. بنابراین انتظار می رود اعضای هیات مدیره شرکتها با رعایت اصول حاکمیت شرکتی دست به انتخاب افراد موثر و با تجربه موفق بزنند.

از سوی دیگر انتخاب افراد غیرمجرب و غیرحرفه ای  شائبه انتخاب مدیران در سایه را تقویت می کند که این تجربه متاسفانه در روزهای اخیر در صنعت بیمه کلید خورده است.