الفبا: بر اساس آنچه که مجمع فعالان اقتصادی روی کانال تلگرامی خود انتشار داده است، در بین بانک‌های با تراز منفی، بانک دی با تراز درآمدی منفی سه هزار میلیارد و ۸۳۵ میلیارد تومان منفی‌ترین تراز درآمدی را به خود اختصاص داده است.

به گزارش الفبا به نقل از مجمع فعالان اقتصادی، میانگین تراز درآمدی بانک‌ها در سال ۹۷ مبلغ ۴۸ هزار میلیارد تومان بوده که  چهار بانک اقتصاد نوین، صادرات، پارسیان و دی، از میانگین تراز درآمدی پایین‌تر هستند.

در بین بانک‌های با تراز منفی، بانک دی با تراز درآمدی منفی سه هزار میلیارد و ۸۳۵ میلیارد تومان منفی‌ترین تراز درآمدی را به خود اختصاص داده است. پس از دی، پارسیان با منفی ۳/۴ هزار میلیارد تومان، بانک صادرات با منفی ۲/۸هزار میلیارد تومان و اقتصاد نوین با منفی ۱۳۰ میلیارد تومان به ترتیب بالاترین تراز منفی در سال ۹۷ را دارند.