الفبا : بر اساس آمار اعلامی سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، بانک ایران زمین با انتشار ۳ سند بیشترین میزان اطلاعات منتشر شده در میان بانک‌های خصوصی را داشته است.

به گزارش الفبا، در همین راستا محمد حسین استاد، مدیر روابط عمومی بانک ایران زمین با اشاره به اجرایی شدن قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات اظهار داشت : یکی از بندهای حقوق شهروندی حق دسترسی به اطلاعات عمومی موجود در مؤسسات عمومی و مؤسسات خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی است که بانک‌ها با توجه به اینکه پاسدار سرمایه‌های مردم هستند، نقش مهمی می‌توانند در این امر داشته باشند.

وی افزود : بر همین اساس ارتباط با رسانه‌ها و انتشار اخبار و گزارش‌ها به عنوان اولین خط مشی روابط عمومی بانک ایران زمین مطرح و اقدام بر این اساس اولویت اول ماست.