الفبا: استیو منوچن وزیر خزانه داری آمریکا برای تحریم سوئیفت رایزنی جدی کرد تا دسترسی ایران به پیام رسان مالی جهان، سوئیفت قطع شود. اما ایران ورق های خود را برای مقابله با این اقدام آماده کرد و به وزیر خزانه داری بدل زد.

به گزارش الفبا، روزنامه دنیای اقتصاد در شماره روز گذشته خود در مطلبی با تیتر “بدل ایران به تحریم سوئیفت” نوشت استفاده از پیام رسان مالی روسیه که به تازگی این کشور برای رهایی از سوئیفت راه اندازی کرده، اولین برگ برنده ایران در برابر تحریم سوئیفت است. دومین برگ نیز فراملی کردن پیام رسان “سپام” است که می تواند بدون کارگیری امکانات مؤسسه سوئیفت، تعاملات مالی را با بانک های دیگر روان سازد. ایران دچار غافل گیری در مقابل این تهدید نشده و از قبل پیش بینی هایی برای واکسینه شدن در برابر تحریم سوئیفت در نظر گرفته است.
بر این اساس دو امکان پیش روی ایران است. در درجه اول بانک های ایران می توانند با استفاده از پیشنهاد روسیه از شبکه اطلاع رسانی مالی روسیه استفاده کنند واز سوئیفت بی نیاز شوند و در وهله دوم نیز ایران قصد دارد پیام رسان مالی وطنی “سپام” را فراملی کند تا برخی از بانک های خارجی نیز پیام های مالی خود را از این کانال عبور دهند.