الفبا: گردش می‌تواند فرصتی برای بالا بردن روحیه، کسب مهارت و تجربه برای انسان مهیا کند. قرآن کریم در آیاتی انسان را به گردش تشویق می‌کند و در بعضی آیات ترک جهانگردی را در انسان سرزنش می‌کند.

به گزارش الفبا، با اینکه “گردشگری” در کشور زیبای چهارفصل و پهناور ایران یکی از بهترین راه های اشتغالزایی و جذب توریست است، این صنعت هنوز مورد بی مهری واقع می شود.

در حالی که مردم ایران در تنگنای شدید اقتصادی قرار دارند، چرا “گردشگری” راهی برای بیرون آمدن آن ها از این تنگنای مشقت بار نباشد؟

وقتی ترکیه کشور همسایه ما انقدر به تاریخ سرزمینش بها می دهد، چرا ما اهمیت ندهیم؟

جای تعجب دارد که هر کشوری حتی از کاه خود کوه می سازد، ولی در ایران از کوه خود کاه می سازند و سرمایه هایشان را به دست فراموشی می سپارند. با این حال زمزمه های افزایش فعالیت گردشگران این روزها به گوش می رسد و امید می رود توریسم بتواند شاه کلیدی برای بهبود اوضاع مالی هم وطنانمان باشد.

 

 

  • نویسنده : پریا محمدعلی
  • منبع خبر : الفبا