الفبا: بانک ایران زمین علاوه بر بخشودگی به مشتریان بدهکار تخفیف هم داد.

 

به گزارش الفبا، این اقدام در راستای حمایت از تولید و بازگرداندن رونق به بنگاه های اقتصادی است که باید با تعامل دو سویه باشد.
روابط عمومی بانک ایران زمین این اقدام را در چارچوب تمدید اجرای طرح فجر معرفی و شماره تلفن ۲۴۸۰۹ را برای آگاهی از جزییات آن اعلام کرده است.

بانک ایران زمین با اجرای طرح “فجر” در راستای حمایت از تولید کنندگان و تلاش برای بازگرداندن رونق به صنعت کشور، با رویکرد تعاملی به منظور تسهیل در باز پرداخت دیون، فرصت ویژه‌ای را برای مشتریان بدهکار خود فراهم کرده است.

براساس طرح “فجر” مشتریانی که از ابتدای دی ماه تا ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ اقدام به تسویه کامل و یا تعیین تکلیف بدهی خود کنند، می‌توانند از مزایای تخفیفات ویژه طرح مذکور استفاده نمایند.