الفبا: بیمه پاسارگاد با ثبت رشد مستمر تا ۴۰ درصد می تواند از نظر تولید در سه سال آینده حایز رتبه اول شرکت های بیمه خصوصی باشد.

این مطلب را معصوم ضمیری مدیر عامل بیمه پاسارگاد در گردهمایی هیات مدیره ، مدیران ستادی و مدیران مناطق این شرکت مطرح کرد که گزارش مبسوط این همایش در نود و یکمین شماره ماهنامه بیمه پاسارگاد دیده می شود.

به گزارش الفبا افزایش سرمایه ای از ۲۵۰ میلیارد تومان به ۵۱۰ میلیارد تومان و همچنین آغاز عملیات اجرایی پروژه ساختمانی این شرکت در میرداماد در زمینی به مساحت بیش از دو هزار متر مربع و در ۱۷ طبقه از دیگر نکاتی بود که ضمیری بدان اشاره داشته است .
ضمیری در این مراسم مدیران خود را به رعایت ضوابط فنی در زمان نرخ دهی دعوت کرد تا این شرکت اقدامات خود را همچنان مبتنی بر ضوابط دنبال نماید.

در این گردهمایی همچنین وضعیت بازار سهام بیمه پاسارگاد در زمان مربوط به انتشار این ماهنامه اشاره شد که در فرابورس دارای ارزش ۱۲۰۰ میلیارد تومانی است.