الفبا:سخنگوی کمیسیون شوراها گفت:با مصوبه این کمیسیون استفاده از صندلی کودک برای کودکان و کمربند ایمنی برای همه سرنشینان خودرو الزامی می شود.
به گزارش الفبا پس از بررسی لایحه اصلاح ماده ۱۵ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی با تصویب اعضا کمیسیون استفاده از کمربند ایمنی برای همه سرنشینان الزامی می شود.
طبق این مصوبه با تصویب اعضا استفاده از صندلی کودک الزامی شد؛ اما عدم استفاده از آن جریمه ندارد و در صورت بروز حادثه با مالک خودرو و والدین طبق ماده ۹ قانون حمایت از کودکان برخورد می‌شود. در خور ذکر است در صورت تصویب این مصوبه در صحن علنی مجلس و تایید شورای نگهبان جنبه لازم الاجرا قانونی میابد.