الفباخبر: اولین گردهمایی مشترک مدیران بیمه میهن در راستای بررسی مسائل و مشکلات فی مابین مدیران ستادی و شعب، طی دو روز ۱۹ و ۲۰ مهر برگزار گردید که در روز اول پس از ارائه آمار عملکرد شعب در شش ماهه اول سال ۹۷ از سوی مدیریت امور شعب، آقای احمدیان معاون فروش و بازاریابی شرکت در مورد عملکرد سازمان فروش شرکت و الزامات آن سخنرانی نمودند.

به گزارش الفباخبر، مجید بنویدی در مورد اهمیت تأمین برنامه ها و کسب سهم مناسب از بازار و تأکید بر اهمیت مدیریت ریسک، کفایت کنترل و وصول مطالبات تأکید نمودند و با اظهار امیدواری گفتند: با همت و تلاش همه همکاران آینده روشنی در انتظار شرکت بیمه میهن خواهد بود.

ایشان تأمین منافع همه ذینفعان را هدف اصلی شرکت بیمه میهن بر شمردند و اعلام نمودند: پرداخت به موقع و منصفانه خسارت زیان دیدگان از اهداف اصلی شرکت در کنار تأمین منافع سهامداران است.

مدیر عامل شرکت بیمه میهن بر تمرکز سازمان فروش شرکت در بازار خرده فروشی محصولات بیمه در کنار کسب سهم مناسب از بیمه نامه های متعلق به بیمه گذاران بزرگ تأکید و اعلام نمودند: فعالیت شرکت بیمه میهن در اقیانوس قرمز بازار بیمه اجتناب ناپذیر است، ولی باید با ارائه محصولات جدید بیمه ای که از ترکیب چند محصول فراهم خواهد شد، ابزاری برای فعالیت در اقیانوس آبی که از یکسوی به افزایش فروش شرکت و تأمین منافع منجر می گردد و از سوی دیگر موجب ارتقا و تنوع محصولات بیمه ای در بازار بیمه ها خواهد شد.

در ادامه کارگروه های فنی و پشتیبانی به ترتیب با ریاست آقایان شارقی رئیس شورای فنی شرکت و محمدی معاون مالی اداری با حضور مدیران فنی و شعب برگزار و مشکلات و مسائل شعب شناسایی شد.

در روز دوم همایش پانل فنی و پشتیبانی با حضور مدیر عامل شرکت برپا و مسائل و مشکلات شناسایی شده از سایر گروه ها مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و تکالیف برای حل مشکلات تعیین شده و مدیرعامل رهنمود های لازم را برای برطرف کردن سریع ارائه نموده اند.

مباحث در پانل های روز دوم به صورت دو جانبه از سوی مدیران ستادی و شعب مورد رسیدگی قرار گرفت و به درخواست مدیرعامل، مدیران شعب در مباحث شرکت و نظرات خود را اعلام نموده اند که در این راستا مدیران شعب کرمانشاه، اصفهان، غرب تهران، ساوه، زنجان، کاشان و … مسائل خود را در حضور مدیران ستادی و مدیرعامل بیان نموده اند.

در پایان گردهمایی از مدیران شعب برتر شامل شعب زنجان، کاشان، کرمانشاه، قم و شهر کرد که در شش ماهه اول حائز رتبه اول تا پنجم شده اند، قدردانی بعمل آمد.

گردهمایی با صدور بیانیه اختتامیه شامل موارد کارگروه ها و اقدامات که باید انجام شود به کار خود خاتمه داد و مقرر شد بیانیه اختتامیه این همایش به عنوان بیانیه افتتاحیه همایش دوم که در بهار سال ۹۸ برگزار خواهد شد، مبنا قرارداد شود.