الفبا-صابر: مراسم تودیع دکترامیرصفری و معارفه دکترحمید کردبچه روسای سابق و جدید پژوهشکده بیمه ، صبح فردا با حضور رییس کل بیمه مرکزی برگزار خواهد شد.

به گزارش الفبا، دکتر حمید کردبچه عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا است که مدرک دکترای خود را از  دانشگاه اسکس (Essex) انگلستان در رشته اقتصاد صنعتی دریافت کرده است.

دکتر حمید کردبچه همچنین دارای مدرک کارشناسی ارشد علوم اقتصادی و مدرک کارشناسی  اقتصاد نظری از دانشگاه تهران است که مراسم معارفه و انتصاب وی درسمت ریاست پژوهشکده بیمه با حضور جمعی از فعالان و چهره های علمی و پژوهشی صنعت بیمه برگزار خواهد شد.