الفبا:کنگره جهانی بیمه در سال ۲۰۱۹ در تاریخ ۱۸ الی ۲۱ ژوئن(۲۸تا ۳۱ خرداد) با حضور بیش از ۵۰۰ مدیر خبره در حوزه بیمه، بدون حضور نماینده ای از کشورمان در کشور سنگاپور برگزار خواهد شد.
به گزارش الفبا به نقل از ریسک نیوز، بر اساس اخبار واصله از انجمن بیمه بین المللی ، کنگره جهانی بیمه در سال ۲۰۱۹ در تاریخ ۱۸ الی ۲۱ ژوئن (سه شنبه ۲۸ خرداد الی جمعه ۳۱ خرداد) در کشور سنگاپور برگزار خواهد شد.
در این کنگره بیش از ۵۰۰ مدیر خبره در حوزه بیمه، قانون گذاری صنعت بیمه، آموزش عالی و سیاست گذاران شرکت می کنند.
این کنگره زمینه مناسب برای به اشتراک گذاری و کشف استعدادها و نوآوری های صنعت را فراهم کرده که منجر به شکل گیری این صنعت و حمایت از توسعه آن می شود و جایگاه این صنعت را در عرصه جهانی به تصویر می کشد.
تمرکز بر مشارکت بخش خصوصی و دولتی در این کنگره و اعطای جوایز به پیشگامان صنعت بیمه از برنامه های این رخداد می باشد.
استقبال  بیش از ۴۰ فرد عالی رتبه در صنعت بیمه جهان در تمامی حوزه ها از جمله سیاست گذاران از نقاط قوت این گردهمایی بزرگ محسوب می شود.
بنابراین گزارش ، در این کنگره ۳۴ درصد از شرکت کنندگان از آمریکای شمالی، ۲۷ درصد از اروپا، ۲۴ درصد از آسیا و ۵ درصد از منطقه خاورمیانه حضور دارند. ۳۹ درصد از شرکت کنندگان از جمله روسای شرکت ها هستند. ۱۷ درصد از شرکت کنندگان از مراکز آکادمیک، ۱۸ درصد از بخش خدمات و ۴ درصد از بخش قانونگذاری حضور دارند.