الفبا : بیش از ۸۰ درصد رقم بدهی بانک ها به بانک مرکزی بر عهده بانک عامل مسکن است.

به گزارش الفبا، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی اعلام کرد : بدهی بانک‌های دولتی به بانک مرکزی ۵۰ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان است که ۴۱ هزار میلیارد تومان آن به بانک عامل بخش مسکن تعلق دارد.

در بخشی از این گزارش منابع و ساز و کارهای افزایش سرمایه بانک‌ها مشخص شده است. بر اساس این گزارش به طور کلی منابع افزایش سرمایه بانک‌ها از محل بدهی بانک‌های دولتی به بانک مرکزی (از محل اصل و سود خطوط اعتباری و اضافه برداشت‌ها) و اوراق اسلامی انتشار یافته از سوی دولت، می‌تواند تأمین شود.