الفبا: در حالی که استفاده از اینشورتک ها در صنعت بیمه شتاب بیشتری به خود گرفته است برخی قراردادهای حوزه بلاکچین یا زنجیره های بلوکی آثار خود را نمایان خواهد کرد.

 

گفته می شود از جمله قراردادهایی که تحول در صنعت بیمه را دامن خواهد زد، ورود حجم بالایی از بیمه های زندگی در یک شرکت بیمه ای با دهها هزار مشتری جدید است.

در این قرارداد که مجوز های لازم را اخذ کرده است در صورت اجرای دقیق خود می تواند پایه های اطلاعات مشتریان را به درون صنعت بیمه منتقل کند.به این ترتیب شفافیت در کارها و احراز هویت دقیق مشتریان زمینه ساز شناسایی دقیق آسیب های صنعت بیمه خواهد شد.

به نظر می رسد با اجرای این قرارداد منافع کلیه ذی نفعان در بستری شفاف تامین خواهد شد.الفبا متعاقبا اطلاعات بیشتری را از این قرارداد ارائه خواهد کرد.