الفبا:بلومبرگ نوشت، اجرای تحریم های ۴ نوامبر آمریکا علیه ایران، شروع بزرگ ترین اختلال در بازار نفت پس از جنگ داخلی لیبی خواهد بود. 

به گزارش الفبا،این خبرگزاری آمریکایی روز جمعه اعلام کرد، ایران سومین تولیدکننده بزرگ نفت در خاورمیانه است و اجرای دور جدید تحریم های دولت “دونالد ترامپ” با هدف به صفر رساندن صادرات نفتی ایران، اختلالی بزرگ تر از اختلال ناشی از جنگ داخلی لیبی، در بازار عرضه نفت ایجاد خواهد کرد. البته، معافیت احتمالی برخی خریداران نفت از ایران احتمالا خلاء ناشی از کاهش عرضه نفت به بازارهای جهانی را تا حدی پرخواهد کرد. با این حال، درباره ظرفیت تولید اضافی این کشورها تردید وجود دارد و ماهیت جهانی بازار نفت، در امان بودن هیچکس در برابر اختلال بازار نفت را تضمین نمی کند. حتی رانندگان آمریکایی که خودروهای شان چندین دهه شاهد کاهش نفت خام ایران نبودند، اکنون درد و رنج ناشی از این کاهش را احساس می کنند.

به گفته مدیر اجرایی آژانس بین المللی انرژی، صادرات نفت ایران کاهش یافت. به گزارش بلومبرگ، دولت ترامپ پیام های دوسویه ای ارسال می کند که از یک طرف، از به صفر رساندن صادرات نفت و از طرف دیگر، احتمال معافیت برخی خریداران نفت ایران از تحریم های آمریکا خبر می دهد. با توجه به بالا بودن قیمت بنزین در آمریکا و انتخابات میاندوره ای پیش روی این کشور، شاید ترامپ قدری حالت تهاجمی اش را تعدیل کند. مقامات دولت آمریکا تایید می کنند که قضیه معافیت برخی کشورهای خریدار نفت ایران از تحریم ها در دست بررسی است.