الفباخبر: عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور و رئیس ستاد تبلیغات و اطلاع رسانی اقتصاد کشور در پی طرح موضوع بحث سهمیه‌ بندی بنزین در میان افکار عمومی اعلام کرد سهمیه بندی بنزین مطرح نیست.

به گزارش الفباخبر، وی خاطرنشان کرد: مسئله قاچاق سوخت در جلسه شورای امنیت ملی و همچنین ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بررسی شد و مطابق این بررسی ها معلوم شد که روزانه ۱۰ تا ۱۵ میلیون لیتر سوخت قاچاق می‌شود.

وی افزود: در مجموع حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار کارت سوخت در دست مردم است و به منظور جلوگیری از حجم قابل توجه قاچاق سوخت پیشنهاد شد که کارت سوخت احیا شود و توسط مردم ساکن‌ آن مناطق، استفاده شود.

گفتنی است راه اندازی کارت های سوخت در دولت های نهم و دهم حدود ۶۰ میلیارد تومان هزینه در بر داشت که به دلایل نامعلوم توسط دولت یازدهم بهره گیری از آن از دستور کار خارج شد، در حالیکه استفاده از این کارت ها نه تنها عاملی برای کنترل قاچاق سوخت بود، بلکه مهمتر از آن در مدیریت مصرف و احصای آمارهای مورد نظر برای پژوهش های این حوزه کارآیی داشت.