الفبا: هشت بنای تاریخی که از طریق مزایده های صندوق احیاء به بخش خصوصی واگذار شده، پس از احیاء و مرمت با پیام زنده علی اصغر مونسان معاون رییس جمهور و رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در دهه فجر انقلاب اسلامی به صورت همزمان به بهره برداری رسید.

به گزارش الفبا، هشت بنای تاریخی که از طریق مزایده های صندوق احیاء به بخش خصوصی واگذار شده، پس از احیاء و مرمت با پیام زنده علی اصغر مونسان معاون رییس جمهور و رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در دهه فجر انقلاب اسلامی به صورت همزمان وارد مرحله بهره برداری شدند.

در مراسم افتتاح همزمان ۵۲۷ پروژه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در گرامیداشت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، خانه خاکباز و حسن پور شهر اراک استان مرکزی، حمام عبدالخالق شهر سنندج استان کردستان، خانه محسنی، خانه ماپار و کاروانسرای افضل در استان خوزستان، خانه آبشنگ اصفهان و خانه ابراهیمی اردبیل با پیام زنده دکتر مونسان  و در قالب ویدئو کنفرانس رسماً به بهره برداری رسید.

این بناها با حجم کل سرمایه گذاری بالغ بر۱۱۶میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال زمینه اشتغال مستقیم برای ۱۴۳ نفر را فراهم کرده اند که با بهره برداری از این هشت بنای تاریخی واگذار شده به بخش خصوصی، هفت هزارو پانصد متر مربع به فضای احیاء و مرمت شده بناهای تاریخی کشور افزوده شد.

خانه خاکباز شهر اراک استان مرکزی با کاربری فرهنگی، پذیرایی و سرمایه گذاری ۱۷ میلیارد ریال است که در فضای۳ هزار متر مربع قرار گرفته و بهره برداری از این بنای تاریخی ۲۲ نفر را به صورت مستقیم وارد بازار کسب و کار کرد.

خانه حسن پور شهر اراک استان مرکزی نیز با کاربری فرهنگی، خدماتی و پذیرایی و سرمایه گذاری ۱۰میلیارد و دویست و پنجاه میلیون ریال در ۵۵۰ متر مربع قرار گرفته و برای ۱۲ نفر به صورت مستقیم اشتغال ایجاد شده است.

با آغاز بهره برداری از حمام عبدالخالق شهر سنندج استان کردستان، با کاربری فرهنگی، خدماتی، پذیرایی و صنایع دستی و سرمایه گذاری ۱۴ میلیارد و پانصد میلیون ریالی در ۶۰۰ متر مربع، زمینه اشتغال ۱۵ نفر را محقق ساخته است.

خانه محسنی بهبهان با کاربری فرهنگی، اقامتی و پذیرایی با سرمایه گذاری ۱۱ میلیارد ریالی و مساحت ۶۰۰ متر مربع زمینه اشتغال ۸ نفر، خانه ماپار با کاربری فرهنگی، اقامتی، پذیرایی، صنایع دستی و سرمایه گذاری ۱۰ میلیاردی در فضای ۵۰۰ متر مربع اشتغال ۱۸ نفر و کاروانسرای افضل شوشتر با کاربری خدماتی، گردشگری و صنایع دستی با سرمایه گذاری ۲۹ میلیارد و پانصد میلیون ریالی در فضای ۱۵۰۰ متر مربع، زمینه اشتغال ۴۵ نفر را محقق ساخته است.

خانه آبشنگ اصفهان نیز با کاربری فرهنگی،اقامتی و پذیرایی با سرمایه گذاری ۱۰ میلیارد و ۲۵۰ میلیون ریالی در محیطی به مساحت ۳۵۰ متر مربع زمینه اشتغال ۸ نفر و حمام ابراهیم آباد اردبیل نیز با کاربری فرهنگی و پذیرایی با سرمایه گذاری ۱۴ میلیارد ریالی در ۴۰۰ متر مربع، زمینه اشتغال ۱۵ نفر را فراهم ساخته است.