الفبا: بلاکچین ها فرصت های عجیب و خلق الساعه ای را در بازارهای سرمایه ایجاد خواهند کرد به گونه ای که ۴۶ درصد از بیمه گران از زنجیره های بلوکی تا دو سال آینده بهره خواهند گرفت.

 

به گزارش الفبا، این واقعیت آن گونه در فن آوری و روش تجارت بیمه گران قابل لمس است که ۸۴ درصد از صاحبان کسب و کارهای بزرگ بیمه جهانی اذعان می دارند که در کسب و کار خود برای بهره گیری از بلاکچین ها برنامه ریزی کرده اند.

یک دفترکل با مشارکت کنندگان همخوان

بلاکچین انقلاب بزرگ در پردازش اطلاعات است، به گونه ای که از آن به عنوان یک دفتر کل توزیع شده یاد می شود که مدخل های آن در کل یک شبکه عامل ذخیره می شود و هر مشارکت کننده جدید، امکان حذف یا اصلاح مدخل قبلی را ندارد.

بر این اساس در بلاکچین ها توافق، زمانی حاصل می شود که ویرایش های افراد در این دفتر کل با یکدیگر همخوانی داشته باشد و هر ویرایشگر نامناسب یک مدخل نامتناسب، ناقص یا مشکوک تلقی می شود.

فن آوری بلاکچین ابتدا در سازوکار واحدهای پولی دیجیتالی مورد بهره برداری قرار می گرفت و مثل یک بانک برای ضمانت ثبت انتقال پول بین دو طرف معامله عمل می کرد.این الگو در تراکنش های حساس نیز به اجرا در می آید و زنجیره بلوکی این اجازه را میدهند که افراد در تراکنش های به روز رسانی شده شاهد جزییات عملیات و زمان آن باشند و داده های حساس بین طرف های معامله به اشتراک گذاشته شود.بنابراین امکان هر نوع دستبرد یا دستکاری را کاهش می دهد و از بین می برد.اگرچه زمان اجرای تراکنش ها را نیز کاهش می دهد.

بلاکچین ها و شفافیت در حوزه بیمه 

البته قابلیت تغییرناپذیری زنجیره بلوکی از آن یک شریک مطلوب برای بیمه می سازد.علت هم روشن است،زیرا رفع اختلافات و تطبیق حساب میان طرف های مختلف در زنجیره بیمه و بیمه اتکایی می تواند از همان آغاز کار قابل حل باشد.

زنجیره بلوکی وابسته به شرکت های خاص یا سرور مشخص نیست و چون بعضی از عملیات را به صورت خودکار انجام می دهد، فرصت های تازه ای را برای شفافیت در حوزه بیمه ارایه می دهد و این دقیقاهمان چیزی است که صنعت بیمه به آن نیاز دارد.به عبارت دیگر چرایی و چگونگی مدیریت خسارت از طریق زنجیره بلوکی کاملا قابل درک است و باعث رفع سوءتفاهم و کارآمدی روند خسارت می شود.