الفبا: با اینکه آمریکا تلاش زیادی دارد تا با ضربه زدن به اقتصاد کشورمان، مردم این سرزمین را در تنگنای شدیدی قرار دهد، ولی به ۴ دلیل تحریم های ترامپ علیه ایران نتیجه نخواهد داد.

به گزارش الفبا، تحریم های آمریکا علیه ایران قابل دور زدن است و یادآور می شود که داد و ستدهای مالی در ایران تنها از طریق ریال انجام نمی شود.

اما چرا تحریم های ترامپ علیه ایران به نتیجه نمی رسد؟

۱ – تحریم های آمریکا یک جانبه است، نه بین المللی. می توان گفت امکان دور زدن این تحریم ها در سایه مواضع بین المللی مخالف اقدامات آمریکا، ساده تر می شود.

۲ – عقب نشینی آمریکا از موضع خود در مورد به صفر رساندن صادرات نفتی ایران و معافیت ۸ کشور از این تحریم ها که اصلی ترین دولت واردکننده نفت ایران هستند.

۳ – تکیه بر ارزهای داخلی از سوی تعدادی از دولت های دوست و همسایه ایران در مبادلات تجاری دو جانبه، به تهران قدرت بیشتری می دهد تا از محدودیت های دلار و وزارت خزانه داری آمریکا رهایی یابد.

۴ – موضع سازمان ملل در حمایت از ایران و نیز موضع گیری دادگاه لاهه در مخالفت با تحریم های آمریکا، که آن را مخالف قوانین و توافق های بین المللی می داند.

  • منبع خبر : www.baeghtesad.com