الفبا: مدیرعامل بیمه البرز، ابراز امیدواری کرد دولت در بودجه ۹۸ نسبت به افزایش بودجه صندوق ویژه تحریم برای کمک به شرکت های بیمه ای برای مدیریت ریسک ها توجه کافی را نشان دهد.

 

به گزارش الفبا، سید رسول تاجدار درباره عملکرد بیمه البرز گفت: این شرکت در سال ۱۳۹۷ حدود ۱۳ میلیارد تومان فروش داشته که با یک یک رشد ۱۷ درصدی مواجه بوده و نسبت خسارت نیز یک نسبت معقول ۶۴ درصدی در مقایسه با صنعت است که این نسبت خسارت برای بیمه البرز خوب و معقول است.