الفبا : رویکرد جدید بیمه میهن در توانمندسازی و آموزش کاربردی کارکنان و شبکه فروش است.

به گزارش الفبا، به نقل از روابط عمومی شرکت بیمه میهن، اولین دوره آموزشی کارشناسی خسارت بیمه های اتومبیل در ساختمان مرکزی شرکت بیمه میهن برگزار شد.

توانمند سازی منابع انسانی و شبکه فروش از اولویت های کاری مدیر عامل جدید بیمه میهن است.

در این طرح که برای نخستین بار در بیمه میهن تجربه می‌شود، تمامی کارشناسان و روسای شعب و واحدهای اجرایی شرکت، در ۵ منطقه کشوری تقسیم بندی شده و آموزش های تخصصی کاربردی در حوزه های فنی، مالی و بازاریابی را فرا می‌گیرند.

TeLegram 🆔 @ALefbaKhabar

Web Site 🌍 ALefbaKhabar.ir

ما را به دوستانت معرفی کن 👌😍