الفبا: بیشترین افت شاخص سهام بیمه‌ای در بورس به بیمه حافظ رسید و کمترین ریزش هم متعلق به بیمه میهن بود.

به گزارش الفبا به نقل از کانال بیمه گران، صنعت بیمه میانه هفته را با بازدهی منفی ۰.۷۵ درصد به پایان رساند.
بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت البرز با کاهش ۱.۳۸ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه آسیا بود که ۰.۲۵ درصد ریخت.
بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه حافظ با ۷.۴۱ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه میهن بود که ۰.۱۱ درصد ریخت.
بیشترین رشد قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه دی با افزایش ۴.۵ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه سینا با ۰.۸۳ درصد بوده است.
شرکت‌های بیمه آرمان و دانا امروز را بدون هیچ معامله‌ای به پایان رساندند.در روز جاری از ۲۰ شرکت فعال در بورس و فرابورس ۱۳ شرکت قرمز پوش و ۵ شرکت سبزپوش بودند.