الفبا-آمار شاخص های هوانوردی از تعداد مسافران سال ۹۷ خبر از جا به جایی بیش از ۴۷ میلیون مسافر در فرودگاه های کشور که تحت مالکیت شرکت فرودگاه های ایران می باشد داد.

 

بر اساس همین گزارش تعداد مسافران سال ۹۷ در فرودگاه مهرآباد به میزان ۱۲۶ هزار و ۳۰ فروند بیشترین نشست و برخاست هواپیما را به خود اختصاص داده و با جا به جایی تعداد مسافران سال ۹۷ به میزان بیش از ۱۴ میلیون و ۸۲۶ هزار مسافر به عنوان پرترافیک ترین فرودگاه کشور قرار گرفته است. پس از فرودگاه مهرآباد، فرودگاه مشهد با ۶۰۳۳۵ فروند نشست و برخاست و میزبانی تعداد مسافران سال ۹۷ به اندازه بیش از ۸ میلیون و ۸۲۵ هزار مسافر به عنوان دومین فرودگاه پرترافیک کشور و فرودگاه امام خمینی (ره) با ۴۷۴۴۶ فروند نشست و برخاست و پذیرش ۷ میلیون و ۲۷۱ هزار مسافر در جایگاه سوم تعداد مسافران سال ۹۷ قرار گرفته است.