الفبا: بیمه‌گران با تهدید‌های فقدان اصول پذیره‌نویسی، تنظیم‌مقررات و نظارت سخت‌تر و حدود ریسک منتج از قصور مدیریتی روبرو هستند.

 

این هشدار در گزارشی توسط گروه راسل، شرکت خدمات مشاور مدل‌سازی ریسک، با عنوان «عصر جدید تعهدات بیمه‌ای چه معنایی برای تنظیم‌کننده مقررات دارد؟» آمده است و می‌نویسد: کاهش ریسک آنچنان که توسط شرکت‌ها در بازارهای بیمه تخصصی جهان و بیمه اتکائی، صورت می‌پذیرد، «فاقد کمال بوده و از لحاظ موضوع چگونگی طرح‌ریزی و پاسخ‌گویی به رویدادهای چالش‌برانگیز بازار، ناتوان است.»

گروه راسل می‌گوید: جهان بهم‌متصل، عصر جدیدی از تعهدات بیمه‌ای را ایجاد می‌کند و این‌درحالی‌است که بحران‌هایی که زمانی، فاجعه‌بار دیده می‌شد – مانند آزبست – از خاطره جمعی صنعت در حال محو شدن است.

نتیجه این موضوع آن است که بیمه‌گران کمتر به پیچیدگی و خطرهای مرتبط با کسب و کار خود، می‌پردازند.

یافته‌های گروه راسل نشان می‌دهد که یک نوع آگاهی فزاینده‌ای وجود دارد که شرکت‌های اتکائی و بیمه و مشتریان شرکتی آنان، به عصر جدیدی از تعهد مبتنی بر بهم‌وابستگی‌های جهانی، وارد می‌شوند که از طریق اتصال شرکتی، اینترنت اشیاء و صنعت ۰/۴ تقویت می‌شود.

این گزارش این پرسش را مطرح می‌کند: «حدود ریسک واقعی شرکت‌ها و طرف‌های قرارداد بیمه‌ اتکائی آنها چیست و چه راهکارهایی را می‌توان ارائه داد که با مسئله حوادث چندسطحی تعهدات بیمه‌ای مرتبط باشد؟»

گروه راسل، خواستار چارچوب مدیریت ریسک استوارتری شده است که بتواند در پذیره‌نویسی بیمه برای اشکال جدید ریسک تعهدات و مسئولیت به کار گرفته شود.

سرمایه‌گذاری در اشکال جدید مدل‌سازی تعهدات و ورودی‌های پذیره‌نویسی پایین-به-بالا و مبتنی بر داده‌ها می‌تواند برای شرکت‌ها مفید باشد و به آنان کمک کند تا آسیب‌ها را در سازمان خود، شناسایی نمایند.