بیمه آتش سوزی و مزایای آن

بیمه آتش سوزی و مزایای آن : بیمه آتش سوزی جهت جبران خسارت وارده به اموال و املاک طی حادثه آتش سوزی به بیمه گذار تعلق می گیرد و می تواند خسارت بیمه گذار را برای جایگزینی اموال از دست رفته طی آتش سوزی جبران کند.

بیمه‌ آتش‌سوزی دو نوع از خسارات را پوشش می‌دهد؛ خسارت اصلی و خسارات اضافی که هر دو دسته فقط خسارات مالی را پوشش می‌دهند و هیچ تعهدی نسبت به خسارات جانی رخ داده طی آتش سوزی ندارند.

خسارات اصلی بیمه آتش سوزی

آتش:  ترکیب هر نوع ماده ای با اکسیژن که باعث تولید شعله شود در این دسته قرار می‌گیرد که منشأ اکثر حوادث آتش ‌سوزی همین مورد است.

صاعقه: تخلیه الکتریکی بین ابرها یا بین دو ابر و ابر و زمین اگر منتهی به بروز خسارت و آتش سوزی شود نیز در دسته خطرات اصلی قرار می‌گیرد.

انفجار:  اگر طی آزاد شدن انرژی  ناگهانی ناشی از گاز یا بخار  انفجاری صورت بگیرد و خساراتی به بار آورد در مجموعه این دسته از خطرات قرار می‌گیرد. البته شایان ذکر است هر نوع انفجاری تحت پوشش بیمه آتش ‌سوزی قرار نمی‌گیرد مثلا انفجار ناشی از واکنش های هسته ‌ای تحت پوشش بیمه آتش‌ سوزی قرار نمی گیرد.

خطرات اضافی یا تبعی بیمه آتش سوزی

پوشش این دسته از خسارات در بیمه آتش سوزی باید به صورت جداگانه به انتخاب بیمه گذار خریداری شده و به بیمه نامه اضافه شود . شرکت های بیمه اغلب تعداد معدودی از خطرات اضافی را پوشش می دهند که انواع آنها به شرح زیر است:

 • زلزله و آتش‌فشان
 • سیل و طغیان آب
 • طوفان و تندباد
 • ترکیدن لوله آب
 • ضایعات آب برف و باران
 • سقوط هواپیما
 • هزینه پاکسازی و برداشت ضایعات
 • شکست شیشه
 • سرقت با شکست حرز
 • انفجار ظروف تحت فشار صنعتی
 • ریزش سقف ناشی از سنگینی برف
 • ریزش، رانش و فروکش کردن زمین
 • ریزش کوه و سقوط بهمن
 • نشت دستگاه آب‌افشان
 • مسئولیت خسارت ناشی از انفجار و آتش‌سوزی وارد شده به همسایگان
 • برخورد اجسام خارجی به ساختمان