الفبا: تندیس طلایی رعایت حقوق مصرف کنندگان در هجدهمین همایش ملی همایت از مصرف کنندگان به بیمه البرز تعلق گرفت.

 

سید رسول تاج دار مدیر عامل بیمه البرز گواهینامه و تندیس طلایی رعایت حقوق مصرف کنندگان را از وزیر صنعت، معدن و تجارت دریافت کرد.