الفبا: بیست و دومین جلسه شورای اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد و مدیرعامل بیمه ایران تجربیات خود را برای پیشگیری از وقوع بحران های اقتصادی بویژه در بیمه ها تشریح کرد.

 

به گزارش الفبا، محسن پورکیانی یادآوری کرد: شرکت های بیمه و به طور خاص بیمه ایران در ماه های گذشته با بحران های مختلفی روبرو شدند که یکی از آنها در زمینه اطلاع رسانی بود.

وی افزود: بحران های نقدینگی، پورتفوهای زیانده (سبدهای سهم) و قانون خدمات کشوری برای تغییر ساختار از جمله مواردی بود که می توانست بیمه ایران را با مشکل روبرو کند که در تعامل نزدیک با مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت اقتصاد و تهیه پیوست رسانه ای و مدیریت آن توانستیم با موفقیت از این مقاطع عبور کنیم.

پورکیانی گفت: بیمه ایران با تغییر سیاست های فروش اعتباری و دفع پورتفوهای زیانده، توانست مشکلات مربوط به اعتبارات را با کمترین حاشیه پشت سر بگذارد.

وی یکی از وظایف صنعت بیمه را سرمایه گذاری عنوان و اضافه کرد: بیمه ایران موفق شد ضریب خسارت را از ۷۵ درصد به ۶۰ درصد کاهش دهد.

«در دیگر شاخص ها نیز علاوه بر کاهش ۲۸درصدی بدهی ها، سهم بیمه ایران در رشته های مختلفی افزایش یافت».

مدیرعامل بیمه ایران تقسیم ریسک را دیگر وظیفه شرکت های بیمه عنوان و اضافه کرد: نمونه بارز این اقدام، پرداخت خسارت ۹۴ میلیون یورویی به پتروشیمی بوعلی بود که با تقسیم ریسک بار مالی آن با دیگر شرکت های بیمه تامین شد.

معاون اول رییس جمهوری در بیست و پنجمین همایش ملی «بیمه و توسع»ه این اطمینان را داد که دولت در کنار صنعت بیمه قرار دارد.

اسحاق جهانگیری اعتماد عمومی را بزرگترین سرمایه برای صنعت بیمه دانست و اضافه کرد: باید با تدوین طرح هایی، رضایت بیمه گذار فراهم شود و مردم احساس کنند بیمه پشتوانه جدایی ناپذیر از زندگی آنان بویژه در روزهای سخت است.