الفبا:شرکت سبد گردان آسال توسط گروه مالی بیمه ایران به منظور گسترش فعالیت های این گروه در بازار سرمایه با سرمایه ثبتی ۴۰میلیارد ریال در تاریخ ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ تاسیس شده است .

به گزارش الفبا ، به نقل از بیمه نویس اعضای هیٵت مدیره این شرکت را ” توسعه کسب و کار سبا” ، ” بازرگانی سبا سودا ثمین”،” مدیریت مراکز اقامتی مهر سیاحت سبا” تشکیل می دهند.