بیمه تامین اجتماعی و خدمات آن

بیمه تامین اجتماعی و خدمات آنبیمه تامین اجتماعی یک سازمان اجتماعی است که هدف آن بیمه کارگران و حقوق بگیران و مشاغل آزاد و کارفرمایان بر اساس بالاترین استانداردهای سازمان بین المللی کار و تامین اجتماعی است . دولت ها بیمه تامین اجتماعی را برای رفاه بیشتر شهروندان و حمایت بیشتر از آنها ارائه می دهند  . در بیمه تامین اجتماعی هزینه خدمات از راه پرداخت حق بیمه بیمه شدگان به صندوق بیمه تامین می شود. خدمات بیمه سازمان تامین اجتماعی بسیار گسترده و متنوع است و از جوانی تا دوران پیری و از کار افتادگی می توان از آن استفاده کرد.

اولین برنامه های تامین اجتماعی در اروپا در اواخر قرن نوزدهم بنا نهاده شد و اکنون بر اساس آمار موجود حدود ۵۰ درصد جمعیت جهان به نوعی به برنامه های تامین اجتماعی دسترسی دارند و اهمیت سیستم های تامین اجتماعی برای جوامع بر کسی پوشیده نیست. این برنامه ها هر روز در حال رشد و توسعه هستند تا بتوانند خدمات کارامدتری به شهروندان ارائه دهند.

از مزایای بیمه تامین اجتماعی می توان به آرامش خاطر کارگران و نیروهای کاری اشاره کرد که به دلیل پشتیبانی بیمه ای با انگیزه بیشتری به فعالیت می پردازند و این مسئله بهره وری در کارها را افزایش می دهد.

تعهدات بیمه تامین اجتماعی به دو دسته تقسیم می شود:

۱– تعهدات کوتاه مدت

حمایت های کوتاه مدت بیمه تامین اجتماعی عبارتند از:

 • حمایت های درمانی در موارد بیماری , بارداری , حوادث و..
 • غرامت دستمزد ایام بیماری
 • غرامت دستمزد ایام بارداری
 • هزینه سفر و اقامت بیمار و همراه
 • هزینه پروتز و وسایل کمک پزشکی
 • غرامت نقص عضو مقطوع
 • کمک هزینه ازدواج
 • هزینه کفن و دفن
 • مقرری بیمه بیکاری

۲- تعهدات بلند مدت

حمایت های بلند مدت بیمه تامین اجتماعی عبارتند از:

 • مستمری بازنشستگی
 • مستمری از کار افتادگی
 • مستمری از کار افتادگی جزئی
 • مستمری بازماندگان
 • مزایای نقدی و غیر نقدی و عیدی , عائله مندی , کمک هزینه اولاد