بیمه تکمیلی چیست و خدمات آن

بیمه تکمیلی چیست و خدمات آنبیمه های درمان تکمیلی پرداخت هزینه های بیمارستانی و جراحی ناشی از بیماری،حادثه و نیز سایر هزینه های اضافی را بر عهده دارد که توسط بیمه گر اول (مانند تامین اجتماعی و سازمان خدمات درمانی) پوشش داده نمی شود .  ماهیت بیمه های تکمیلی گروهی است و مشریان آن اکثر کارکنان و کارمندان سازمان ها و شرکت های دولتی هستند.

بیمه تکمیلی چیست و چه خدماتی ارائه می دهد

بیمه های درمان تکمیلی پرداخت هزینه های بیمارستانی و جراحی ناشی از بیماری،حادثه و نیز سایر هزینه های اضافی را بر عهده دارد که توسط بیمه گر اول (مانند تامین اجتماعی و سازمان خدمات درمانی) پوشش داده نمی شود .  ماهیت بیمه های تکمیلی گروهی است و مشریان آن اکثر کارکنان و کارمندان سازمان ها و شرکت های دولتی هستند.

موارد تحت پوشش بیمه تکمیلی

جبران هزینه‌های بستری ، جراحی ، شیمی درمانی، رادیوتراپی، آنژیوگرافی قلب و انواع سنگ‌شکن در بیمارستان ها و مراکز جراحی محدود و مراقبت های روزانه .

جبران اعمال جراحی تخصصی شامل جراحی مربوط به سرطان ، مغز و اعصاب مرکزی نخاع ، گامانایف ، قلب ، پیوند ریه ، پیوند کبد ، پیوند کلیه و پیوند مغز استخوان

جبران هزینه های زایمان اعم از طبیعی و سزارین

جبران هزینه‌های درمانی نازایی و ناباروری

جبران هزینه های مربوط به رفع عیوب انکساری چشم(نظیر عمل لیزیک ، لازک و …)

پرداخت هزینه‌های پاراکلینیکی(تشخیص درمانی) شامل: سونوگرافی، ماموگرافی، انواع اسکن، انواع سی‌تی اسکن، انواع آندوسکوپی، ام‌.آ‌ر.‌آی، اکوکاردیوگرافی، استرس اکو، دانسیتومتری، تست ورزش، تست آلرژی، تست تنفس(اسپیرومتری-PFT) نوار عضله(EMG)، نوار عصب(NCV)، نوار مغز(EEG)، نوار مثانه،(سیستومتری یا سیستوگرام)، شنوایی سنجی، بینایی سنجی، هولترمانیتورینگ قلب، آنژیوگرافی چشم و اعمال مجاز سرپائی شامل شکستگی و در رفتگی، گچگیری، ختنه، بخیه، کرایوتراپی، اکسیزیون لیپوم، بیوپسی ، تخلیه کیست و لیزر درمانی

بیمه تکمیلی چیست و خدمات آن

پرداخت هزینه‌های خدمات آزمایشگاهی شامل آزمایشهای تشخیص پزشکی ، پاتولوژی یا آسیب شناسی و ژنتیک پزشکی ، انواع رادیوگرافی ، نوار قلب ، فیزیوتراپی

جبران هزینه‌های ویزیت و دارو

جبران هزینه‌های دندانپزشکی

جبران هزینه خرید سمعک

جبران هزینه عینک و لنز تماس طبی

جبران هزینه تهیه اعضاء طبیعی بدن

جبران هزینه اروتز که بلافاصله بعد از عمل جراحی مورد نیاز باشد

جبران هزینه تشخیص بیماری ها و ناهنجاری های جنین منوط به داشتن پوشش زایمان

جبران هزینه همراه افراد زیر ۷ سال و بالاتر از ۷۰ سال در بیمارستان

هزینه آمبولانس و سایر فوریت‌های پزشکی

موارد تحت پوشش بیمه تکمیلی

جبران هزینه‌های بستری ، جراحی ، شیمی درمانی، رادیوتراپی، آنژیوگرافی قلب و انواع سنگ‌شکن در بیمارستان ها و مراکز جراحی محدود و مراقبت های روزانه .

جبران اعمال جراحی تخصصی شامل جراحی مربوط به سرطان ، مغز و اعصاب مرکزی نخاع ، گامانایف ، قلب ، پیوند ریه ، پیوند کبد ، پیوند کلیه و پیوند مغز استخوان

جبران هزینه های زایمان اعم از طبیعی و سزارین

جبران هزینه‌های درمانی نازایی و ناباروری

جبران هزینه های مربوط به رفع عیوب انکساری چشم(نظیر عمل لیزیک ، لازک و …)

پرداخت هزینه‌های پاراکلینیکی(تشخیص درمانی) شامل: سونوگرافی، ماموگرافی، انواع اسکن، انواع سی‌تی اسکن، انواع آندوسکوپی، ام‌.آ‌ر.‌آی، اکوکاردیوگرافی، استرس اکو، دانسیتومتری، تست ورزش، تست آلرژی، تست تنفس(اسپیرومتری-PFT) نوار عضله(EMG)، نوار عصب(NCV)، نوار مغز(EEG)، نوار مثانه،(سیستومتری یا سیستوگرام)، شنوایی سنجی، بینایی سنجی، هولترمانیتورینگ قلب، آنژیوگرافی چشم و اعمال مجاز سرپائی شامل شکستگی و در رفتگی، گچگیری، ختنه، بخیه، کرایوتراپی، اکسیزیون لیپوم، بیوپسی ، تخلیه کیست و لیزر درمانی

پرداخت هزینه‌های خدمات آزمایشگاهی شامل آزمایشهای تشخیص پزشکی ، پاتولوژی یا آسیب شناسی و ژنتیک پزشکی ، انواع رادیوگرافی ، نوار قلب ، فیزیوتراپی

جبران هزینه‌های ویزیت و دارو

جبران هزینه‌های دندانپزشکی

جبران هزینه خرید سمعک

جبران هزینه عینک و لنز تماس طبی

جبران هزینه تهیه اعضاء طبیعی بدن

جبران هزینه اروتز که بلافاصله بعد از عمل جراحی مورد نیاز باشد

جبران هزینه تشخیص بیماری ها و ناهنجاری های جنین منوط به داشتن پوشش زایمان

جبران هزینه همراه افراد زیر ۷ سال و بالاتر از ۷۰ سال در بیمارستان

هزینه آمبولانس و سایر فوریت‌های پزشکی