الفباخبر: بیمه های خرد بهترین ابزاری است که در سبد صنعت برای رفع کمبود پوشش بیمه در کشورهای درحال‌توسعه وجود دارد.

 

به گزارش الفباخبر، رییس کل بیمه مرکزی چندی پیش  اعلام کرد که بیمه های خرد در دستور کار قرار می گیرد که این اقدام با هدف همه گیر شدن بیمه و جلب بیمه گذاران در سطوح مختلف درآمدی انجام می شود تا به عنوان یک راهکار مناسب و عملیاتی برای افزایش ضریب نفوذ بیمه دنبال شود.

این مطلب در گزارش اخیر شرکت حقوق بین‌المللی کلاید اند کو آمده است و می‌افزاید: تغییر درآمدها از پایین به متوسط در جهان، پیشرفت‌های فن‌آوری و فضای دولتی رو‌به‌بهبودی که مزایای پوشش طبقات متوسط جامعه را درک می‌کند، همگی حاکی از نوید خبری مثبت برای رشد سریع نرخ نفوذ بیمه همه‌گیر در اقتصادهای نوظهور است.

نیگل بروک از کارشناسان بیمه های خرد در جهان می‌گوید: «ارائه بیمه همه‌گیر، نیاز به بازاندیشی اصولی از طرف بیمه‌گران نسبت به اینکه چطور آنان وارد بازار می‌شوند، دارد زیرا این، آنها هستند که بیمه را به مشتریانی با درآمدهایی پایین و بی‌ثبات در اقتصادهایی که اسناد شناسایی رسمی آنها در دسترس نیست،ارایه می کنند.در حقیقت بازاریابان بیمه های خرد درنقاطی که مفهوم انتقال ریسک درک نمی‌شود و  حتی کانال‌های توزیع سنتی به شکل موثری وجود ندارد، بیمه نامه می‌فروشند.»

این گزارش به بررسی نگرش‌های بین‌المللی نسبت به بیمه همه‌گیر می‌پردازد و تحلیلی از راهکارهای مورداستفاده توسط بازیگران جهانی و داخلی در بازارهای نوظهور ارائه می‌دهد. گزارش مذکور پیشنهاد می‌دهد که بیمه‌گران باید بر سه عامل موفقیت کلیدی تمرکز کنند: اعتمادسازی، ایجاد توانمندی برای تراکنش مالی و تجلیل مستمر از مشتریان.

بروک تشریح می‌کند: «بیمه‌گران، خلاقیت فراوانی در به‌کارگیری فن‌آوری و توسعه مشارکت، الگوهای کسب و کار جدید و محصولات جدید، از خود نشان داده‌اند که همگی، بی‌شک، ملاحظات حقوقی و تنظیم‌مقرراتی درپی دارد.»

بروک می‌افزاید: هنگامی‌که در این فضا، به چالش‌های حقوقی و تنظیم‌مقرراتی نگاه می‌کنیم، یک رویکرد تنظیم‌مقرراتی مثبت، اشتراک اطلاعات در سطح حوزه‌های قضایی و تشویق بیشتر برای شراکت بین دولت و بخش خصوصی می‌تواند فضایی را خلق کند که پیشرفت بیشتری را به‌همراه داشته باشد.

وی این‌طور نتیجه‌گیری می‌کند: «با این کار، به بیمه‌گران اجازه داده خواهد شد تا از توان فن‌آوری بیمه برای کمک به رفع کمبود پوشش و ایجاد انعطاف در بازارهای نوظهور بهره‌مند شوند.»