بیمه دانشجویی و انواع آن

بیمه دانشجویی و انواع آن : بیمه دانشجویی یکی از انواع بیمه ‌نامه‌های حوادث است که در صورت بروز اتفاقات غیر عمدی و ناگهانی  برای دانشجوی بیمه ‌شده، شرکت بیمه موظف است هزینه‌های پزشکی و غرامت فوت و نقص عضو دانشجو را تا سقف تعهدات مشخص‌شده، پرداخت کند.

شایان دکر است دانشجویی که مشمول دریافت تسهیلات بیمه است، حداکثر ظرف مدت ۶ ماه وقت دارد مدارک خود را ارائه دهد و در غیر این صورت بیمه دانشجویی به او تعلق نمی‌گیرد.

پوشش بیمه حوادث دانشجویی برای کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل در مراکز آموزش عالی سراسر کشور اجباری و بیمه  تکمیلی دانشجویان اختیاری بوده و دانشجویان در صورت تمایل و داشتن بیمه پایه، می‌توانند از خدمات بیمه تکمیلی دانشجویی استفاده کنند.

انواع بیمه دانشجویی

بیمه حوادث :

کلیه دانشجویان روزانه و شبانه هر سال با پرداخت حق بیمه تعیین شده از سوی دانشگاه محل تحصیل تحت پوشش بیمه حوادث قرار می گیرند. بیمه حوادث دانشجویی به صورت ۲۴ ساعته دانشجویان را در داخل دانشگاه یا خارج موسسه آموزشی در برابر حوادت اتفاقی و پیش بینی نشده بیمه می کند.

بیمه تکمیلی :

کلیه دانشجویان روزانه و شبانه که داری خدمات درمانی ، تامین اجتماعی، نیروهای مسلح ،کمیته امداد ،بیمه روستایی هستند می توانند با پرداخت حق بیمه از مزایای این بیمه بهره مند گردند.

متقاضیان بیمه تکمیلی می‌توانند بیمه تکمیلی درمان خود را از بین بسته پیشنهادی زیر انتخاب کنند:

  • فاقد پوشش دندانپزشکی و عینک
  • دارای پوشش دندانپزشکی و عینک

از دیگر مزایای بیمه دانشجویی می توان به استفاده از وام بیمه اشاره کرد که در طول تحصیل به ۲۰ درصد دانشجویان پرداخت می‌شود. در واقع صندوق رفاه دانشجویان طبق توافقنامه با سازمان بیمه خدمات درمانی در هر سال تحصیلی ۵۰ درصد از حق بیمه دانشجویان دارای شرایط اعلام ‌شده از طرف دانشگاه‌ها را پرداخت می نماید.