الفبا : همایش فصلی مدیران بیمه دی در بوشهر برگزار شد.

در گزارش روابط عمومی این شرکت به سخنان کشاورز در این مراسم با اشاره به دو رویکرد رفتاری و عملکردی آمده است : دو رویکرد رفتاری و عملکردی با جدیت به ظهور خواهند رسید.

در رویکرد رفتاری در نظر است که در شرکت محیطی صمیمی‌تر، دوستانه‌تر و توأم با احترام بیشتر حاصل شود و این شرکت به عنوان یک شرکت موفق قابلیت الگو برداری را داشته باشد.

دیگری رویکرد عملکردی است. باید ثمره این محیط  منسجم خروجی خوب و مؤثری در نتایج و بازدهی داشته باشد تا چشم‌اندازی که ترسیم شده است یعنی دو مفهوم “پدیده محبوب مشتریان” و “پربازده‌ترین شرکت در صنعت بیمه” حاصل شود و این مهم باید سرلوحه امور قرار بگیرد.

مدیر عامل بیمه دی افزود : همه ما در مقابل آینده شرکت مسئول هستیم و باید بتوانیم با در نظر گرفتن اصول سازمانی یعنی “سلامت”، “حرفه‌ای گری” و ” انسجام سازمانی” در جهت تحقق اهداف شرکت گام برداریم.

در این همایش همچنین معاونین و مدیران ستاد و شعب در پنل‌ها و کارگروه‌های جداگانه به بررسی مسائل پرداختند و در خصوص تصمیمات سال آینده تبادل نظر و گفتگو کردند.