الفبا: مدیر روابط عمومی بیمه رازی در آئین اختتامیه بیست و پنجمین همایش بیمه و توسعه جایزه برتر بخش انتشارات جشنواره روابط عمومی ها را به خود اختصاص داد.

 

به گزارش الفبا، سمیه محمدی موفق شد جایزه ششمین جشنواره برتر را برای فعالیت موثر در بخش انتشارات دریافت نماید.

گفتنی است این جشنواره در هفت محور تخصصی روابط عمومی برگزار شد و در هر بخش بالاترین امتیاز حایز رتبه نخست شد.