الفبا: شنیده ها حاکی است مجید تقی لو در یکی از شرکتهای تحت پوشش بیمه سامان در حوزه اتکایی مسئولیت مدیر عاملی را اخذ خواهد کرد.

 

مجید تقی لو هم اکنون سمت مدیر کل نظارت بر بیمه های زندگی را عهده دار است و درطی دوره مسئولیت یک ساله خود در زمینه نظارت بر بیمه های زندگی با حساسیت بالایی کار خود را دنبال نموده است. وی در آخرین گفتگوی اختصاصی خود با الفبا، ضوابط دانشگاه آزاد در زمینه صدور بیمه های زندگی را رصد کرده و از آن نقد نموده است. تقی لو از مدیران جوانی است که صنعت بیمه برای او آینده روشنی را انتظار دارد.