الفبا : مدیر عامل سازمان بیمه سلامت گفت در حال حاضر بیش از ۲ هزار و ۴۰۰ قلم دارو تحت پوشش بیمه است.

به گزارش الفبا، وی ادامه داد : برخی می‌گویند دارویی از پوشش بیمه خارج شده، در ‏حالی‌ که به جز داروهای بدون نسخه یا ‏OTC‏ هیچ داروی دیگری از پوشش بیمه ‌ای خارج نشده است.