الفبا:درحالی که برخی اطلاعات حکایت از تایید صلاحیت حبیب میرزایی به عنوان مدیرعامل بیمه سینا توسط بیمه مرکزی ایران می کند اما سهامدار اصلی این شرکت یعنی بنیاد مستضعفان در زمینه معرفی وی دچار تردید است.

 

به گزارش الفبا، این تردید برگرفته از شرایطی است که برای میرزایی در اثر انتشار فیش حقوقی وی توسط برخی از خبرگزاری ها به وجود آمده است، این فیش حقوقی هرچند متعلق به ۳ سال پیش است اما رقم انتشار یافته درآن فضای خاصی را ایجاد کرده است و از سوی دیگر برخی از اختلافات نیز دراین خصوص درصنعت بیمه ایجاد شده است.

با این حال بررسی های انجام شده در زمینه قابلیتهای فنی و تجارب حبیب میرزایی نشان می دهد که وی به گونه ای بتواند موجب حفظ روند رو به رشد در بیمه سینا باشد، چرا که گفته می شود تا پایان امسال این شرکت هیچ زیان انباشته ای نخواهد داشت و درمسیر موفقیت قرار گرفته است.

درهمین حال، یکی از گزینه های احتمالی مدیرعاملی بیمه سینا که درحال حاضر در بیمه مرکزی حضور دارد ؛در گفت و گو با الفبا اعلام کرد که از وی برای عضویت در هیات مدیره این شرکت دعوت شده است اما وی این دعوت را نپذیرفته است.وی که تمایلی به اعلام نامش نداشت افزود: حبیب میرزایی به لحاظ فنی واجد تخصص های لازم است ولی شنیده می شود که برخی از خبرگزاری های تاثیر گذار با انتشار فیش حقوقی وی ، نسبت به این انتصاب پیشاپیش اعتراض کرده اند.

درهر حال هنوز انتصاب حبیب میرزایی در سمت مدیرعاملی بیمه سینا قطعی نشده است و باید دید طی روزهای آینده چه تصمیمی برای گزینه نهایی تصدی این سمت اتخاذ می گردد.