الفبا:شبکه فروش و توسعه بازار بیمه “ما” تنها در بخش بیمه های عمر و سرمایه گذاری با جذب بیش از ۱۰۰۰ نماینده همراه شد.

به گزارش الفبا، شرکت بیمه “ما” برای تحقق اهداف مورد نظر خود و همچنین کمک به استقلال کشور موفق به جذب قریب ۱۱۰۰ نماینده بیمه های عمر شد.
بعلاوه راه اندازی شعب این شرکت در مناطق آزاد و همچنین شرق تهران و همچنین تشکیل انجمن صنفی نمایندگان از طریق برگزاری انتخابات اعضایشورای هماهنگی نمایندگان حقیقی این شرکت را می توان از دستاوردهای بیمه “ما” در توسعه بازار قلمداد کرد.
تاکید این شرکت بر توسعه بیمه های عمر و سرمایه گذاری همچنین منجر به برگزاری دوره های آموزش و بازاریابی فروش در شعب سراسر کشور شد.