الفبا: جایزه حمایت از کارمندان شرکت های برتر منطقه آسیا ،خاورمیانه و شمال افریقا به شرکت بیمه ما تعلق گرفت.

 

به گزارش الفبا و به نقل از روابط عمومی بیمه “ما” ، گواهینامه “منا” که طی مراسم ویژه ای در بهمن ماه امسال در دبی برگزار شد به شرکت بیمه “ما” اختصاص یافت.
علت اعطای این جایزه از نظر هیات داوران این رویداد بین المللی حمایت مدیران بیمه ما از کارکنان این شرکت اعلام شده است.
گفتنی است احراز این مدرک بین المللی در رقابت با شرکت های بزرگ و ثروتمند سایر کشورها برای صنعت بیمه حایز اهمیت است.