الفبا-حسین بردبار:اخیرا دانشگاه آزاد اقدام به صدور بیمه نامه زندگی (عمر) برای برخی از کارکنان خود کرده است، در حالی که مجوز تاسیس شرکت بیمه خاصی تحت نظارت بیمه مرکزی را هنوز دریافت نکرده است،لذا مساله قانونی بودن این اقدام دانشگاه آزاد را از مدیر کل نظارت بر بیمه های زندگی بیمه مرکزی جویا شدیم.

 

مجید تقی لو با اشاره به ارسال نامه ای به مسئولان دانشگاه آزاد درخصوص ارایه توضیح برای این مساله، در گفت و گوی اختصاصی با الفبا تاکید کرد که درصورت احراز تخلف، موضوع در بیمه مرکزی و شورای عالی بیمه بحث می شود و ما ابزارهای لازم را برای برخورد با دانشگاه آزاد داریم که جزئیات بیشتر را در پرسش و پاسخ با وی می خوانید:
الفبا-نظر نهاد ناظر بر صنعت بیمه درباره این اقدام دانشگاه آزاد چیست؟
-نکته اولی که وجود دارد این است که ما طی نامه ای از مسئولان دانشگاه آزاد خواسته ایم که دراین خصوص اگر مجوز قانونی خاصی دارند که می توانند چنین کاری انجام دهند به ما اطلاع بدهند ولی از بعد فنی این ها نمی توانند خودشان صدور بیمه نامه انجام بدهند، علتش هم این است که در حوزه بیمه های زندگی ،محاسبات فنی پیچیده است و نهاد ناظر که بیمه مرکزی است، کاملا از بعد علمی و فنی توانگری شرکتها ،میزان تعهدات و تضمین های لازم را چک می کند ، منتها وقتی مجموعه هایی مثل دانشگاه آزاد اگر خودشان بخواهند چنین کاری انجام بدهند، از بعد قیمت گذاری گرفته تا حفظ حقوق بیمه گذاران ، قطعا نمی توانند ایفای تعهداتشان را بکنند، این موضوع را ما درجریان هستیم و یک نامه ای به مسئولان دانشگاه آزاد فرستاده ایم و هدفمان این بوده است که این دوستان اگر مدارک قانونی دال بر صدور مجوز دارند، به ما ارایه بدهند، متاسفانه هیچ پاسخی هم از آنان دریافت نکردیم.
الفبا-مگر آنها بجز از بیمه مرکزی، از جای دیگری می توانند مجوز بگیرند؟
-نه، نمی توانند بگیرند، منتها بحثی که وجود دارد آن است که از ایشان توضیح خواسته ایم ،چون آنها استنادشان به اساسنامه هست که می گویند در اساسنامه مان اجازه تشکیل چنین صندوقی وجود دارد، منتها وقتی به قوانین بیمه مراجعه می کنیم، فقط از بیمه مرکزی مجوز صدور و فعالیت درمورد بیمه را باید بگیرند.بدیهی است که شاید الزامات قانونی رعایت نشده است منتها ما جنبه احتیاط را رعایت کردیم و تا با مسئولان دانشگاه صحبت نشود، نمی شود قضاوت صددرصدی انجام داد.
الفبا-شما می توانید دانشگاه آزاد را ملزم کنید که به عنوان یک بیمه گذار رفتار کند، نه یک بیمه گر ، یعنی ازیک سو به کارکنان خودش خیر برساند و از سوی دیگر به عنوان یک بیمه گذار به شرکتهای بیمه و نقش یک واسطه و بیمه گذار را ایفا کند؟
-دوحالت برای دانشگاه آزاد می شد استفاده کنیم، یکی این که به خاطر وسعتی که دارند،آنها می توانند خودشان مجوز بیمه گری دریافت کنند، یعنی شرکتی را تاسیس و سهامدار آن باشند یا این که به عنوان یک بیمه گذار از خدمات فنی صنعت بیمه استفاده کنند،شرکتهای بیمه همه از بعد فنی و مالی از سوی نهاد ناظر نظارت می شوند، لذا بهتر است که این امر توسط بیمه گر حرفه ای انجام شود، از بعد کیفی هم این مساله می تواند تاثیر مثبتی داشته باشد.
الفبا-ازبعد نظارتی چه تضمینی وجود دارد که این محقق شود؟آیا ابزاری برای برخورد دارید یا الزامی که دانشگاه در مسیر قانونی قرار بگیرد؟
-ابزار داریم، در گام اول نمی توانیم این ها را متخلف فرض کنیم ولی بعد از این که پاسخشان را که دریافت کردیم، با فرض این که تخلف داشتند، ما به هیات عامل بیمه مرکزی گزارش می دهیم و موضوع در شورای عالی بیمه بحث می شود و اقدامات نظارتی را از منظر بیمه مرکزی می توانند اعمال کنند.
الفبا-نهایتا اگر یک زمانی این تخلف احراز شود، شما از دستگاه قضایی می توانید کمک بگیرید؟
-ببینید،ابزارهایی که در بیمه مرکزی وجود دارد، ابزارهایی است که تعیین کننده حقوق بیمه گذاران و مردم است.من فکر می کنم با توجه به ماهیت و کم و کیف موضوع دوستان تصمیم بگیرند.لذا ما نباید پیش داوری کنیم.
الفبا-بالاخره حق حمایت از بیمه گذاران و نظارت نهایی با بیمه مرکزی است، شما چگونه می خواهید عمل کنید که حقوق بیمه گذاران پایمال نشود؟
-همان طوری که اطلاع دارید اداره کل نظارت بر بیمه های زندگی تقریبا یک ماه دیگر سالگرد تاسیس اش هست، لذا خیلی وقت نیست که تاسیس شده است و به محض تشکیل آن موضوع را سریعا از مسئولان دانشگاه آزاد پی گیر شدم و طی نامه ای به مسئولان گزارش دادم ،بالاخره ما ابزارهای لازم را داریم و اقدامات لازم را نیز داریم پی گیری می کنیم.منتها این که چرا زمان بر بوده است می توانید بگذارید پای این که این اداره کل جدید تاسیس شده است و از بدو تاسیسش روی این موضوع تمرکز داشته ایم.