الفبا: بر اساس نامه مدیرکل دفتر حقوقی بیمه مرکزی اعمال ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی برای نمایندگان بیمه ای معاف شد.

 

بیمه مرکزی نمایندگان را از اعمال ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی معاف کرد

الفبا-صابر: بر اساس نامه ای که سیدجواد میرقاسمی، مدیرکل دفتر حقوقی بیمه مرکزی خطاب به یداللهی، رییس هیات مدیره کانون انجمن های صنفی کارفرمایی نمایندگان بیمه البرز صادرکرده است ، اعمال ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی برای نمایندگان بیمه ای معاف شد.

به گزارش الفبا متن این نامه به شرح زیل است:

تنظیم امور نمایندگی بیمه