الفبا :از آغاز سال نو شمار کشته های تصادفات نوروزی نگرانی و هشدار پلیس را به همراه داشت.

 

آمار نگران کننده ۳۹۲۰ کشته و مجروح در همین ابتدای سال نو با وجود هشدارهای پلیس راهور، صنعت بیمه، سازمان پزشکی قانونی و تمام سازمان هایی که در پویش #بیمه_ایمنی_سفر مردم را دعوت به رعایت نکات ایمنی در سفر کردند، قابل تامل است.
این در حالی است که هنوز در ابتدای دور اول سفر های نوروزی هستیم و امید می رود شاهد تداوم اینچنینی حوادث نباشیم.
توجه به فرهنگ رانندگی ایمن و حادثه و پیشگیری از آن رابخش ناگزیر برنامه های زندگی شخصی تلقی کردن، می تواند شهروندان را در کاهش بروز حوادث یاری کند.
برابر آمارها ۳۷۷۰ مجروح و ۱۷۸ هموطن در حوادث یاد شده کشته شده اند.